top of page

Sıkça Sorulan Sorular

S: Waterjet ile hangi malzemeler kesilebilir?
C:Waterjet ile , sert , yumuşak ayrımı olmaksızın yeryüzündeki tüm malzemeler kesilebilir.

S: Sujeti pompaların basıncı ne kadardır.
C: Genellikle 4000 bar kullanılır ancak 2008 yılından itibaren 6000 bar lık pompalar da üretilmeye
başlanmıştır

S: En kalın kaç mm malzeme kesilebilir?
C: Örneğin çelik , cam mermer gibi malzemelerin 200 mm ( 20cm) kalınlığa kadar kesilmesi
mümkündür.Dünya piyasalarında çok yeni olan 6000 bar basınçlı kesme sistemleri ile bu kalınlığın 300 mm ye kadar çıkması mümküdür.

S: Kesime kenardan mı başlamalıdır ? malzemeyi delerek kesime başlamak mümkün müdür ?
C: Waterjet yöntemi ile her malzemeye delik açmak veya kesim konturundan başlamak mümkündür.

S: Waterjet ile yapılan kesimde , oluşan kesim boşluğu ne kadardır ?
C: Waterjet kesimlerinde , yalın su ile kesimde oluşan kesim aralığı / kesim izi , seçilen meme çapına bağlı olarak 0,1 ile 0,25 mm arasındadır. abrasivli kesim izi kalınlığı ise 0,55 , 0,76 ,ve 1,1 mm olabilir.

S: Su Jeti / Waterjet'in çevre ile etkileşimi nasıldır?
C: Su Jeti / Waterjet / Waterjet yalnızca fiziksel kirlilik oluşturur , atık malzemeler ; kum , su ve kesilen malzemenin tozlarıdır.

S: Su Jeti / Waterjet , her malzemeyi kesebildiğine göre , laser ve plazmaya göre iyi bir natif midir?
C: Hayır , Eğer bir malzemeyi başka bir yöntemle kesebiliyorsanız ,genellikle o yöntem en iyisidir.Su Jeti / Waterjet / Waterjet nispeten yavaş ve dolayısıyla pahalı bir kesim yöntemidir. Ancak şartlar zorunlu kıldığında kullanılır.

S: Hangi durumlarda Su Jeti / Waterjet zorunludur ?
C: Termik kesim yöntemler eriyebilen veya yanan malzemeleri kesebilir. Sujeti ise mekanik
aşındırma ile kesen bir yöntemdir. Erimeyen , yanmayan malzemeler veya farklı erime
sıcaklıklarına sahip farklı karakterdeki malzemeler sujeti ile kesilebilir.

S: Su Jeti / Waterjet ile hassas kesim yapılabilir mi ?
C: Su Jeti / Waterjet / Waterjet hüzmesinin çapı 0,1 mm civarında bir toleransa sahiptir , bu durumda Makine hassasiyeti ideal bile olsa ( sıfır tolerans) , 0,1 mm den daha dar bir tolerans garanti edilemez.

S: Su Jeti / Waterjet ile kesim sonucunda kesilen kenar parça yüzeyine (90°) dik midir, değilse ne kadar açı oluşur?
C: Fışkıran su hüzmesi silindirik değildir, 1° tepe açısına sahiptir ,ancak , oluşan kesitin formu kesme hızıyla da ilgilidir. Çok yüksek hızlı kesimlerde “ V “ harfi şeklinde bir kesim izi (kesit), çok yavaş kesimlerde “A“ harfi şeklinde bir kesim izi ( kesit ) oluşur.
Buradan da anlaşılacağı gibi , su hüzmesinin 1° tepe açısına rağmen , uç hızlarda A ve V harfi
şeklinde kesitler oluşuyorsa ,ideal hızda, iki durum arasındaki paralel “ // “ kesit sağlanacaktır.

S: Malzemeye göre meme çapı , basınç , abrasiv türü ve miktarı değiştirilir mi ?
C: En yüksek hızla kesim hedeflendiği için , basınç , meme çapı ve abrasiv mümkün olan en büyük ölçülerde tutulur, malzemeye ve kalınlığa göre ayarlanması gereken tek parametre kesim hızıdır.

S: Bir pompa birden fazla kesme kafası besleyebilir mi ?
C: Evet , Seçilen pompanın debisi ( gücü ) ve kesme kafalarındaki su memelerinin çaplarına bağlı olarak bir tek pompa ile birden fazla kesme kafası beslenebilir.

S: Bir pompa birden fazla makinayı besleyebilir mi ?
C: Eğer makinalardan biri ile mermer, granit , cam gibi , düşük basınçla başlanıp,kesime,yüksek basınçla devam edilecek malzemeler kesilecekse, bir makinadaki basınç düşürüldüğünde diğerinde de düşeceğinden , bir tek pompa ile birden fazla makina beslenemez.Farklı basınç gerekmeyen durumlarda , bir önceki cevapta yer aldığı gibi pompa debisi ve meme çapına bağlı olarak beslenebilir .

S: Su ve kumun yeniden kullanılması mümkün müdür?
C: Hayır , suyun korosiv etkisi artmış ve kum tanelerinin parça büyüklüğünün küçülmüş
( neredeyse tozlaşmış ) olması nedeniyle tekrar kullanılamaz.

S: Makine ve pompa da periyodik bakım gereklimidir ?
C: Pompa ve kesme kafası yüksek basınç ile yorulmaya ve aşınmaya karşı direnç gösteren
kısımlardır. Ancak yüksek basınca maruz kalan tün kısımlar sarf malzemesi olarak kabul edilmektedir. Kimi parça 300 saat kullanılabilirken kimisi en az 2000 saat kullanılır ama sonunda yüksek basınç altındaki tüm parçalar bir ömre sahiptir. Örneğin 20 000 saat
sonunda , yüksek basınca maruz kalan parçaların neredeyse tümü yenilenmiş olacaktır.
Ancak kullanılamaz duruma gelen her bir parça su sızdırmaya başlar ve belli bölgelerde görülen
su damlaları hangi parçanın bozulmuş olduğuna dair fikir veriri ,ilgili parça değiştirilir.

S: Yüksek basınç altındaki kısımların patlayarak çevreye zarar verme riski var mıdır?
C: Yüksek basınç su akümülatörü dışında böyle bir risk yoktur. Yüksek basınç su akümülatörleri de çelik kılıf içerisine yerleştirilmiştir.

bottom of page